• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

De webshop en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Domestica Interior Design. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Domestica Interior Design.

Domestica Interior Design stelt de informatie op de website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Domestica Interior Design behoud zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Domestica Interior Design alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Domestica Interior Design niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de webshop via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Domestica Interior Design welke geen eigendom zijn van Domestica Interior Design, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Domestica Interior Design. Hoewel Domestica Interior Design uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Domestica Interior Design worden onderhouden wordt afgewezen.

Hoewel Domestica Interior Design alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Domestica Interior Design sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 21% BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Heeft u vragen?
Onze Klantservice helpt u graag. U kunt ons bereiken

  • per e-mail via [email protected] of
  • telefonisch via 06 1036 1887 (van 08:00 tot 22:00 uur)

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website stellen we op prijs.